KOERTE SÕNAKUULELIKKUSE VÕISTLUSTE/ EKSAMITE EESKIRJAD JA JUHENDID (kehtivad alates 1.01.2014)

KOERTE SÕNAKUULELIKKUSE (SK) VÕISTLUSTE JA EKSAMITE KORRALDAMISE JUHEND (kehtivad alates 1.01.2014)

ÜLDISED EESKIRJAD OSALEMAKS SÕNAKUULELIKKUSE VÕISTLUSTEL JA EKSAMITEL ALGKLASSIS, KLASSIDES 1 ja 2

Sõnakuulelikkuse klasside üleminekud seoses uute eeskirjade kehtimahakkamisega alates 1.01.2014

RAHVUSVAHELISE KLASSI EESKIRJAD

HINDAMISLEHED: ALG, SK1, SK2, SK3