Eelnevalt valmistrükitud, skaneeritud  dokumendid võib klient tõlkimiseks saata ka E-postiga.

Документы в электронном виде можно присылать по э-почте.

Kontakt

Ülo Pesur
Ahula küla, Albu vald
73401 Järvamaa
Telefon: 5533222
Skype: ylorusep

ylo.pesur@gmail.com  

ulo47@rambler.ru

Tõlketöö kogemus üle 30-ne aasta

Töö mahtu mõõdetakse lehekülgedes. Töö hinna arvestamisel võetakse arvesse tõlke tulemusena saadud dokumendi mahtu, mitte aga käsikirja mahtu. Lehekülje suuruseks on üldkehtiva tava kohaselt 1800 tähemärki koos tühikutega.

Valmistööde tagastamine kliendile toimub E-posti või tavaposti vahendusel.
Tavaposti kasutamisel lisandub tellimuse hinnale väljatrüki hind 0.1 EUR/lk.
Töö eest tasumine toimub esitatud arve alusel pangaülekandega.

Обьем работы измеряется в страницах. При расчете цены за работу учитывается обьем документа полученного в результате перевода а не обьем оригинала (рукописи). Размером страницы считается по общепринятому порядку 1800 знаков, c пробелами. 

Возврат готовых работ клиенту производится посредством Е-почты или обычной.
При пересылке документов по почте добавляется цена распечатки 0.1 EUR страница.
Прием платы за работу производится только через банк на основе счета.