Ankrurahu
Ankrurahu asub Hiiumaa laidude maastikukaitseala Laidelahe sihtkaitsevööndis.

Hiiumaa laidude maastikukaitseala kaitse-eeskiri ütleb:
  Laidelahe sihtkaitsevööndisse kuuluvad Pühalepa vallas Ahelaid (Pärna (A99) ja Saarnaki (A100) talude lahusmaatükid), Kõverlaid (Simuna (12) ja Tõnise (13) talude lahusmaatükid), Hanerahu, Ankrurahu, Aherahu ja Hülgerahu ning neid ümbritsev veeala, mille piir on määratletud järgmiste geodeetiliste joontega: punktist 58°45'32" N 23°10'09" E (6513557-451919) punkti 58°45'09" N 23°11'39" E (6512828-453356), sealt punkti 58°43'54" N 23°07'15" E (6510561-449082), sealt punkti 58°44'41" N 23°05'32" E (6512037-447445) ja sealt punkti 58°45'32" N 23°10'09" E (6513557-451919).
  Soonlepa lahe saarte, Hanikatsi salumetsa, Agariku, Laidelahe, Langekare ning Laidude sihtkaitsevööndites on inimeste viibimine lubatud teaduslikel välitöödel kaitseala valitseja nõusolekul, järelevalve- ja päästetöödel ning:
Laidelahe sihtkaitsevööndis 15. juulist kuni 15. septembrini kaitseala valitseja igakordsel nõusolekul ning 1. jaanuarist 10. veebruarini kaitseala valitseja nõusolekuta.

Ankrurahu pindala kohta on väga erinevaid andmeid:

Allikas 1
Allikas 2
0,3 ha
0,6 ha

Allikas 1 - Hiiumaa laidude maastikukaitseala andmed
Allikas 2 - 1979. a. kaart Muhu väina kohta A1 formaadis, 1:50000 (selle järgi arvutatud pindala)

Usutavamaks tuleb pidada ilmselt maastikukaitseala andmeid.
Laiu kõrgus on hinnaguliselt 2 meetrit.

Hiiumaa laidude maastikukaitseala kaart:Loode-kagu suunaline Ankrurahu on kivine ning seal kasvab mõni üksik põõsas.


Laidude esilehele
Materjalikogu esilehele