Kõrgelaid


Harilik saar
Üksik saarepuu laiu loodeosas augustis 2004
(pilt samast puust talvel 2009)

Infotahvel 21.02.2009

Infotahvel laiul 21.02.2009

(Hanikatsi salumets, Laidelaht ja Langekare
on külastajatele suletud aastaringselt:
see ei vasta tõele; kaitse-eeskiri)

Kõrgelaid (ka: Kõrglaid) asub Hiiumaa laidude maastikukaitseala Laidude sihtkaitsevööndis.

Hiiumaa laidude maastikukaitseala kaitse-eeskiri ütleb:
  Laidude sihtkaitsevööndisse kuuluvad Pühalepa vallas Auklaid (Salinõmme (A33) talu lahusmaatükk), Öakse laid (Pihla (A47) talu lahusmaatükk), Saarnaki laid (Pärna (A99), Saarnaki (A100) (kahes osas), Uuetalu (A101) ja Vapperi (A104) talu maa ning kinnistute (A102) ja (A103) lahusmaatükid) ja seda ümbritsev kaitsealale jääv veeala koos sealsete laidude ja rahudega, Hanikatsi laid (Hanikatsi (A145) ja Hanikatsi (A32) talude maa osas, mis ei kuulu Hanikatsi salumetsa sihtkaitsevööndisse) ja seda ümbritsev veeala 50 meetri ulatuses (välja arvatud Agariku sihtkaitsevööndisse kuuluv veeala), Vareslaid (P. Salini (9), Mäe (A164), Mäe (A198), Lepiku (A165) ja Lille (A200) talude lahusmaatükid) ja Varesrahu ning neid ümbritsev kaitsealale jääv veeala, Kõrglaid (talu A105 maa ning kinnistu Kassari Kalurite Ühing (A502) maa (kahes osas) ja seda ümbritsev kaitsealale jääv veeala.
  Soonlepa lahe saarte, Hanikatsi salumetsa, Agariku, Laidelahe, Langekare ning Laidude sihtkaitsevööndites on inimeste viibimine lubatud teaduslikel välitöödel kaitseala valitseja nõusolekul, järelevalve- ja päästetöödel ning:
Laidude sihtkaitsevööndis Öakse laiul 1. juulist 15. juulini kaitseala valitseja nõusolekul ning 15. juulist kuni jääkatte lagunemiseni kaitseala valitseja nõusolekuta, Auklaiul 1. juulist kuni jääkatte tekkimiseni kaitseala valitseja nõusolekul ning jääkatte tekkimisest kuni jääkatte lagunemiseni kaitseala valitseja nõusolekuta ja teistel Laidude sihtkaitsevööndi laidudel ning neid ümbritseval veealal jääkatte lagunemisest jääkatte tekkimiseni kaitseala valitseja nõusolekul ning jääkatte tekkimisest jääkatte lagunemiseni kaitseala valitseja nõusolekuta.

Kõrgelaiu pindala kohta on erinevaid andmeid:

Allikas 1
Allikas 2
Allikas 3
14 ha
17,6 ha
11,6 ha

Allikas 1 - Hiiumaa laidude maastikukaitseala andmed
Allikas 2 - "Mereleksikon", Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn 1996
Allikas 3 - 1979. a. kaart Muhu väina kohta A1 formaadis, 1:50000 (selle järgi arvutatud pindala)

Kõige usutavamaks tuleb pidada ilmselt maastikukaitseala andmeid.
Laiu kõrgus "Mereleksikoni" järgi on 4,4 meetrit merepinnast.


Hiiumaa laidude maastikukaitseala kaart:
Kaart

Kõrgelaiul oli 1842-1860 (ENE nr. 3; "Laidude raamatu" andmetel 1842-1862) kõrts.

Kõrgelaid on nime saanud oma kõrguse järgi (järsk on just idakallas).

Laidude esilehele
Materjalikogu esilehele