Jõhvi põlemine. Tule algus kiriku tornist.

 Tuli sai alguse kõrval asuvast sõjaväe köögist kus töötasid vene sõjavangid. (Arvatavasti 
 süütamise teel vangide läbi). Suure tuule tõttu kandus tuli kiriku katusele ja torni mis olid 
 pilpakatusega. Põlevad pilpad kandusid tuulega laiali ja mõne minutiga põles Jõhvi viiest 
 kohast korraga. Tule alguse momendil juhtus Karl Hintzer just sõitma Jõhvi suunas, 
 õigemini Jõhvist läbi Narva poole. Tema võtted on ainukesed, sest kohapealne rahvas  
 oli sündmusest niivõrd rabatud, et meelesegaduses ei osanud ka kõige väärtuslikumat 
 päästa. Nii visati teisalt korral klaver alla, nagu oleks teda suudetud seega päästa. Kuid 
 päästmisest polnud mingit kasu, sest tuli haaras ka tänavale kantuid asju ja kahe tunniga  
 oli üle 100 maha (või oli see üle 200) mahapõlenud. Oli momente, kus ei osanud enam  
 põlevate majade vahelt leida teed välja