Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/data16/users/k/knmuusikakool/cmsimple/cms.php on line 43 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/data16/users/k/knmuusikakool/cmsimple/functions.php on line 11 Kilingi-Nõmme Muusikakool - Õppekorraldus

 
 
Avaleht > Õppetöö > Õppekorraldus

Õppekorraldus


Muusikakoolis saab õppida järgmiseid pille:

  • Klaver
  • Akordion
  • Kitarr
  • Klarnet
  • Saksofon
  • Flööt

Eelõpe on mõeldud 6.-7. aastastele lastele. I eelõppes tegeldakse lapse rütmika, muusikalise kuulmise ja loovuse arendamisega läbi laulu, laulumängude, rütmipillide, käsikellade ja koos musitseerimise. II eelõppes tutvutakse lisaks eelnevale nootidega, õpitakse koos mängima plokkflööti ja individuaalselt oma valitud pilli.

Noorem aste kestab neli õppeaastat ja vanem aste kolm õppeaastat. Muusikakooli lõpetamisel on võimalus jätkata õpinguid lisa-aastatel.

Muusikakoolis õpitakse pillimängu põhiõppes, üldõppes ja vabaõppes, mis erinevad õppekavade mahult ja sisult.

Põhiõpe on kutse-eelõpe, mis võimaldab jätkata muusikalisi õpinguid keskastmes.

Üldõpe on samuti tasemeõpe, mille õppekava on mahult väiksem ja sisult lihtsustatum.

Vabaõpe on individuaalõpe, mille õppekava koostatakse lähtudes lapse võimetest ja võimalustest.

Pilliõppele lisaks on noodiõpetus ehk solfed¸o, muusikalugu ja fakultatiivselt koosmusitseerimistunnid:  klaveriansambel, akordioniansambel, kitarriansambel, klarneti-ja saksofoniansambel, instrumentaalansambel ja lauluansambel.

Eelõppesse ja vabaõppesse võetakse lapsi lapsevanema avalduse alusel. Põhiõppesse ja üldõppesse soovijatel on lisaks lastevanemate avaldusele vaja läbida muusikaline ja rütmikaline enese tutvustus õpetajate juhendamisel.