LOODUSÕPETUSE HARJUTUSED

IV KLASSILE

 

  I OSA
1. Maailmaruum lk 5 - 12
lk 13 - 30
2.1 Päike
lk 13 - 17
lk 22 - 29
lk 31 - 34

4. Maa 1

lk 35 - 49
4. Maa 2 lk 35 - 49
5. Maa kujutamine kaardil lk 50 - 69
6. Maa ehitus lk 70 - 88
6.1 Maa siseehitus, kivimid, kivistised lk 70 - 77
6.2 Maavarad, vulkaanid, maavärinad lk 78 - 88
   
  II OSA
7. Elu maal 1 lk 5 - 27
7. Elu maal 2 lk 5 - 27
8. Inimene lk 28 - 64
8.1 Rakud ja koed lk 28 - 34
8.2 Elundid ja elundkonnad lk 35 - 58
9. Taimed, loomad, seened ja mikroorganismid inimese kasutuses lk 65 -79
9.1 Taimed lk 65 - 67
9.2 Seened lk 72 - 75

 

Materjal on valminud Tiigrihüppe Sihtasutuse toel.

 

Koostaja Merlin Kirbits

Koostatud Sirje Kaljula ja Aivo Saare õpiku "Loodusõpetus IV klassile 1. osa"
ning Sirje Kaljula ja Kalle Sireli õpiku "Loodusõpetus IV klassile 2. osa" põhjal

Autoriõigused kaitstud: Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License

Töödes kasutatud piltide aadressid leiat siit.