I OSA - Täida lüngad!

   bakterid      hingavad      kasvada ja areneda      keskkonnatingimustele      loomad      Organismid      paljunevad      rakkudest      seened      taimed      vetikad   
Organismid erinevad üksteisest ehituse, kuju ja eluviisi poolest. jaotatakse viide suurde rühma. Sügisel metsas ringi jalutades rõõmustavad silma värvilised . Kõikjal, kus on valgust ja soojust ning vett kasvavad . Liha, piima, villa ja nahka annavad meile . Looduses on eriti tähtsad ühest rakust koosnevad organismid ehk . Omaette organismide rühma moodustavad ka koos paljude ainuraksete organismidega. Igal organismil on temale sobiv elupaik.
Organismidel on järgmised tunnused:
1) kõik organismid koosnevad
2) organismid reageerivad
3) organismid saavad järeltulijaid ehk
4) organismid vajavad energiat, et
5) kõik organismid toituvad ja