I OSA - Lahenda ristsõna!

Selleks, et ekraanile ilmuks küsmus, tee hiirega klõps numbriga ruudu peal. Täida ekraanile ilmunud tühi lahter ja seejärel vajuta klahvi "Sisesta". Kui jääd hätta, kasuta klahvi "Vihje" abi.
1                  
          2        
       3           
4     5               
          6     7     
                
                
 8        9           
                
       10     11        
                
  12     13      14         
 15                 
          16        
                
    17