I OSA - Täida lüngad!

   4500      90      maakoor      mandrid      niklist      ookeanipõhi      pehmed      rõhk      rauast      temperatuur      tuum      vahevöö      vedelad   
Maad katab kivimitest koosnev . Maakoorest on moodustunud ja . Kõige paksem on maakoor mäestikes, kuni km.
Maakoore all asub . Seal on kõrge ja suur . Kõik ained on kuumuse tõttu või koguni .
Maa südamiku moodustab . See on ja kera, kus valitseb kraadine kuumus.

Huvitavat lugemist lisaks!!!
Sa juba tead, et maakoor koosneb erinevatest kivimitest. Igal kivimil on omadused, mis eristavad teda teistest kivimitest. Kivimi omadused on näiteks värvus, kõvadus ja keemiline koostis. Maakoore ülemisele osale on iseloomulikud settekivimid. Need kivimid on tavaliselt kihilised ning nad sisaldavad mitmesuguste loomade või taimede kivistunud jäänuseid ehk fossiile. Kui loom sureb, siis tema pehmed osad kõdunevad, kuid luud jäävad alles. Need lagunevad veekogu mudasesse põhja ning kattuvad setetega. Miljonite aastate jooksul muutuvad setted aeglaselt kõvaks kivimiks. Kivimis säilib loomade luude algkuju. Miljoneid aastaid hiljem leiavad inimesed mõnikord kivimite seest kivistunud luid või merekape. Nende järgi oskavad teadlased öelda, millised nägid välja vanasti elanud taimed ja loomad. Suur osa settekivimitest ongi tekkinud veekogude põhjas settimise teel. Kuid nad võivad settida ka maismaal tuule kuhjava tegevuse tagajärjel. Settekivimid on näiteks lubjakivi ja liivakivi.
Settekivimite all paiknevad kivimite kihid koosnevad tard-ja moondekivimitest. Tardkivimeid nimetatakse ka kristalseteks kivimiteks. Need on tekkinud vahevöös asuva vedela kivimimassi ehk magma tardumisel maakoores või pinnal. Tuntuim tardkivim on graniit.
Moondekivimid tekivad sügaval maakoores sette- või tardkivimitest. Kõrge rõhu ja temperatuuri toimel muuruvad nende kivimite omadused. Neid uute omadustega kivimeid nimetataksegi moondekivimiteks. Moondekivim on näiteks marmor.