I OSA - Täida lüngad!

   ehitusmaterjalid      Fosforiiti      kütused      kruusa      Lubjakivi      Põlevkivi      Ravimuda      Savi   
Nafta, gaas, kivisüsi, põlevkivi ja turvas on . Lubjakivi, graniit, kruus, savi ja liiv on . ehk paekivi on Eesti rahvuskivi. Seda kasutatakse ehituses ja tsemenditootmises. vajatakse väetise valmistamiseks, kuid tema kaevandamine on keskkonnaohtlik. kasutatakse elektri saamiseks, samuti liimide, lakkide, värvide, plastmasside ja pesupulbri valmistamiseks. läheb vaja tsemendi, telliskivide ja nõude valmistamisel. Teedeehituseks kasutatakse . kasutatakse tervise parandamiseks.