I OSA - Lahenda ristsõna!

Selleks, et ekraanile ilmuks küsmus, tee hiirega klõps numbriga ruudu peal. Täida ekraanile ilmunud tühi lahter ja seejärel vajuta klahvi "Sisesta". Kui jääd hätta, kasuta klahvi "Vihje" abi.
          1      2      
   3     4              
                  
5                    
                  
         6           
       7             
8                    
                  
    9                
                  
                  
  10                  
                  
   11                 
                  
    12