LOODUSÕPETUSE HINDELISED TÖÖD

IV KLASSILE

 

  I OSA
1. Maailmaruum lk 5 - 12
lk 13 - 30
3. Maa külgetõmbejõud
lk 31 - 34

4. Maa

lk 35 - 49
5. Maa kujutamine kaardil lk 50 - 69
6. Maa ehitus lk 70 - 88
   
  II OSA
7. Elu maal lk 5 - 27
8. Inimene lk 28 - 64
9. Taimed, loomad, seened ja mikroorganismid inimese kasutuses lk 65 -79
   
Hindamise juhendi leiad siit.

 

Materjal on valminud Tiigrihüppe Sihtasutuse toel.

 

Koostaja Merlin Kirbits

Koostatud Sirje Kaljula ja Aivo Saare õpiku "Loodusõpetus IV klassile 1. osa"
ning Sirje Kaljula ja Kalle Sireli õpiku "Loodusõpetus IV klassile 2. osa" põhjal

Autoriõigused kaitstud: Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License

Töödes kasutatud piltide aadressid leiat siit.