Õppematerjalid

Heegeldamise tutvustus ja ahelsilmuse heegeldamine

Tutvu heegeldamist tutvustava esitlusega. Esitluses on ära toodud heegeldamiseks vajaminevad materjalid ning töövahendid ja nende tutvustus.

Samuti on esitluses õpetused (koos piltide ja kommentaaridega) selle kohta, kuidas heegeldamist alustada ning kuidas heegeldada ahelsilmust.

Aassilmus

Aassilmuse heegeldamise õpetuse koos jooniste ja kommentaaridega leiad siit.

Kinnissilmus

Kinnissilmuse heegeldamise õpetuse koos jooniste ja kommentaaridega leiad siit.

 

Lisaks võõrkeelseid tööjuhendeid kinnissilmuse (ingl.k single crochet) heegeldamiseks:

Õpetus piltide ja kommentaaridega (inglise keeles)
Õpetus piltide ja kommentaaridega (inglise keeles)
Fotod koos kommentaaridega (inglise keeles)

Youtube video
õpetuse ja kommentaaridega (inglise keeles)


Poolsammas

Poolsamba heegeldamise õpetuse koos jooniste ja kommentaaridega leiad siit.

Lisaks võõrkeelseid tööjuhendeid poolsamba (ingl. k half double crochet) heegeldamiseks:

Õpetus piltidega (inglise keeles, lisaks video vaatamise võimalus (eeldab Quick Time olemasolu)
Õpetus jooniste ja kommentaaridega (
inglise keeles)
Õpetus jooniste ja kommentaaridega (
inglise keeles, lisaks video vaatamise võimalus (eeldab Quick Time või Flash Playeri olemasolu)
Õpetus jooniste ja kommentaaridega (
inglise keeles)
Youtube video
õpetus koos kommentaaridega (
inglise keeles)

 

Ühekordne sammas

Ühekordse samba heegeldamise õpetuse koos jooniste ja kommentaaridega leiad siit.

Lisaks võõrkeelseid tööjuhendeid ühekordse samba (ingl. k double crochet) heegeldamiseks:

Õpetus kommentaaride, jooniste ja fotodega (inglise keeles)
Õpetus jooniste ja kommentaaridega (
inglise keeles, lisaks video vaatamise võimalus (eeldab Quick Time või Flash Playeri olemasolu)
Õpetus jooniste ja kommentaaridega (
inglise keeles)
Õpetus jooniste ja kommentaaridega (
inglise keeles)
Youtube video koos kommentaaridega (
inglise keeles)

 

Kahekordne sammas

Kahekordse samba heegeldamise õpetuse koos jooniste ja kommentaaridega leiad siit.

Lisaks võõrkeelseid tööjuhendeid ühekordse samba (ingl. k triple crochet) heegeldamiseks:

Õpetused fotode ja kommentaaridega (inglise keeles, lisaks video vaatamise võimalus (eeldab Quick Time või Flash Playeri olemasolu)
Õpetused jooniste ja kommentaaridega (
inglise keeles)
Õpetused kommentaaride (
inglise keeles)
Õpetus jooniste ja kommentaaridega (
inglise keeles)
Youtube video koos kommentaaridega (
inglise keeles)

 

 

Tuletatud silmused: nupp

Nupu heegeldamise õpetuse koos jooniste ja kommentaaridega leiad siit.