Kahekohalise arvu jagamine ühekohalise arvuga 100 piires

Kirjuta lünka sobiv vastus. Kontrollimiseks vajuta nupulle KONTROLLI. Õige vastuse puhul kaob sisestuslahter. Valed vastused arvuta uuesti.
75 : 3 =

90 : 6 =

57 : 3 =

78 : 6 =

76 : 4 =

96 : 8 =

85 : 5 =

81 : 3 =

72 : 3 =

92 : 4 =

74 : 2 =

84 : 6 =

87 : 3 =

90 : 5 =

68 : 4 =

56 : 2 =

48 : 3 =

96 : 2 =

65 : 5 =

100 : 4 =