ERINEVAD MATEMAATILISED VIITED

MATEMAATILISED MÄNGUD

Antud osas on kogutud viited erinevatelelehekülgedele, kust saab leida mänge ja aplette. Mängekasutatakse matemaatika tundi läbiviimisel arvutiklassis, lisa- või kodutööna. Enamik lehekülgedest on inglisekeeles, osa saksa või muu keeles. Mängude vaatamiseks on tarvis "Shockwave Player" või .
5. klass
6. klass
7. klass

Teised huvitavad teemad
Teised matemaatilised mängud


ÕPPEAPPLETID ja INTERAKTIIVSED HARJUTUSED

Matemaatilisi applete saab kasutada vastava teema seletamisel.
 
5. klass
6. klass
7. klass
8.- 9. klass
Gümnaasium

GeoGebra lehed

MATERJALID EESTI KEELES

Antud osal on kogutud ülesanded ja töölehed.Enamik nendest on tõlgitud erinevatest keeltest.Töölehed on Word formaadis sellepärast, et neid saaksvajaduse korral muuta. Enne kasutamist tuleb neid kindlasti kritilisepilguga üle vaadata.
Eesti õpetajate materjalid
Kavad
Esitlused
Testid
Võistlused
   

TÖÖLEHED

   

MATEMAATIKA SEOS TEISTE ÕPPEAINETEGA

HARJUTUSTE KOGU: Praktilised tööd, töölehed ja rühmatööd.
Autor on Natalia Sidorova (PALDISKI GÜMNAASIUM)

VÕÕRKEELSED MATERJALID

Antud osas on kogutud viited erinevatelelehekülgedele, kust saab leida töölehti jaülesandeid. Leheküljed on peamiselt inglise keeles, osa agamuus keeles. Enamik materjalidest on pdf formadis. Nende vaatamiseks ontarvis Adobe Readere.
Blangid
Testid
Ülesanded
   

MATEMAATIKA PROGRAMMID

Sellele leheküljele on kogutud lingid, misviivad erinevatele nii matemaatika kui ka teistele kasulikkele programmidele
   

MINA

Maria Savina

Tamsalu Gümnaasiumi matemaatika õpetaja
CV
Haridustehnoloogia
Minu raamatud
Minu blogi
Minu teine veebilehekülg