MTÜ Meie lapsed
 


Uudised


Päevahoiuteenus suvel 2017

MTÜ MEIE LAPSED osutab suvevaheajal 26.06.-28.07.2017 Tallinna Tondi Põhikoolis päevahoiu teenust.
1. 26.06.2017 - 30.06.2017
2. 03.07.2017 - 07.07.2017
3. 10.07.2017 - 14.07.2017
4. 17.07.2017 - 21.07.2017
5. 24.07.2017 - 28.07.2017
Teenust osutatakse tööpäevadel kella 08.00-17.00 Tallinna Tondi Põhikooli ruumes aadressil Tondi 40.

Teenuse sihtgrupp:

Teenuse sihtrühm on sügava või raske liikumis-, nägemis-, kuulmis-, vaimu või liitpuudega lapsed vanuses 7-20 eluaastat, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Tallinn ja kes õpivad tavakoolis, kutsekoolis või puuetega laste koolis ja viibivad koolivaheajal.

Avalduse võib saata e-postiga või tuua isiklikult päevahoiu koordinaatori kätte.

Laste päevahoidu toomise ja koju viimise korraldab lapsevanem.
Transportteenuse saamiseks tuleb pöörduda elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalosakonna poole vähemalt kaks nädalat enne teenuse saamist.

Registreerimine juures oleva avalduse alusel kuni 15.06.2017.
Päevahoiu omaosalustasu on 6 eurot päev.
Raha palume üle kanda MTÜ-le Meie Lapsed kontole hiljemalt nädal enne teenuse saamist.


Saaja: MTÜ MEIE LAPSED
IBAN EE492200221021715917
Selgitus: lapse nimi ja teenuse saamise aeg

TEENUSE SAAMISEKS ON VAJALIKUD JÄRGMISED DOKUMENDID:

  • vanema/hooldaja avaldus teenuse saamiseks
  • terviseseisundi kirjeldus
  • puude raskusastme otsuse koopia
  • koopia isikut tõendavast dokumendist

Teenust kasutanud klientidele - kehtivate dokumentide korral uusi esitama ei pea!

Info:
Päevahoiu koordinaator
Marianne Laater 55 34 329
marianne.laater@gmail.comRehabilitatsioon

MTÜ Meie Lapsed osutab rehabilitatsiooniteenuseid ilma majutuseta keskmise, raske ja sügava intellektipuudega lastele. Meie sihtrühmaks on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2' lg 2 p 1 tähenduses lapsed kuni 18-eluaastani.

Teenust osutame Tallinnas, aadressil Tondi 40, Tallinna Tondi Põhikoolis. Ühistransporti kasutades saab meie juurde trammidega nr 3, 4 ja bussiga nr 23 ja 28 Tondi peatusest.

Pakutavad rehabilitatsiooniteenused:

  • sotsiaaltöötaja teenus;
  • logopeedi teenus;
  • eripedagoogi teenus;
  • psühholoogi teenus;
  • tegevusterapeudi teenus.

Rehabilitatsiooniteenuse saamise aluseks on kehtiv rebilitatsiooniplaan. Rehabilitatsiooniteenuse saamiseks tuleb täita rehabilitatsiooniteenuse taotlus. Taotluse vorm on kättesaadav Sotsiaalkindlustusameti ja Sotsiaalministeeriumi kodulehekülgedel ja kõikides pensioniametites. Täidetud taotluse võib saata elektrooniliselt allkirjastatult, posti teel või viia elukohajärgsesse pensioniametisse, samuti täita pensioniameti klienditeeninduses. Taotlusele lisada koopia isikut tõendavast dokumendist.

Suunamiskiri rehabilitatsiooniteenusele saadetakse isikule postiga taotluses märgitud aadressil. Inimesel on õigus valida, millisesse rehabilitatsiooniasutusse ta teenusele läheb. Selleks peab ta kas posti või telefoni teel vm viisil sobiva asutusega ise ühendust võtma 21 päeva jooksul pärast suunamiskirja saamist. Teenuse osutaja registreerib tema poole pöördunud isiku teenuse järjekorda.

MTÜ Meie Lapsed rehabilitatsiooniteenustele registreerumiseks palume ühendust võtta e-maili teel anneli.voitra@tondi.edu.ee

Lugege täpsemat infot menüüst "Rehabilitatsioon" valides!

© 2008 - Meielapsed