Imidž Dasha Dashenka
(LV)
(Yacheero´s Pando Pandero x Imidz Bella Ballada Dalores)