Frequency counter with a PIC 16F628 / Sagedusmõõtja PIC 16F628 baasil

Minu suurimad tänud Wolfgang "Wolf" Büscher’ile (DL4YHF) ja Felch’ile – meestele, kes olid nõu ja jõuga abiks selle counteri loomise juures !