Saada kiri Sisukaart Esilehele

MEIST

MTÜ Kütte- ja Ventilatsioonisüsteemide Teabekeskus on aprillis 2011 asutatud mittetulundusühing, mille eesmärkideks on tegutseda avalikes huvides, edendades kütte- ja ventilatsioonialast teadlikkust ning toetades  taastuvatel energiaallikatel baseeruvate autonoomsete küttesüsteemide arendamist ja levikut. Ühing tegutseb valdkonna info ja teadmiste koondaja ja jagajana erinevatele sihtgruppidele.

Kütte- ja Ventilatsioonisüsteemide Teabekeskus soovib aktiivselt koostööd teha teiste antud valdkonna organisatsioonidega. Praeguseks toimib koostöö MTÜ-ga Eesti Pottsepad kui pottsepa kutset andva organisatsiooniga ning erinevate kutsekoolidega koolituste korraldamisel.

MTÜ Kütte- ja Ventilatsioonisüsteemide Teabekeskuse alla on moodustatud koolitusasutus

KVT KOOLITUS ja väljastatud Haridus- ja Teadusministeeriumi koolitusluba

6854HTM

"Pottsepa koolitus"

"Korstnapühkija koolitus"

"Nõuded ja normid pottsepatöös - ettevalmistus pottsepp I, II ja III kutseeksamiks"

"Ahjupoti töötlemise koolitus"


Kontaktandmed:

aadress: Tähe 127 E Tartu 50113

tel: 7 344 003

e-post: kvteabekeskus@gmail.com 

asukoht kaardil

Powered by CMSimple