Murrud

Murdude võrdlemine

Kui suur osa ringist on värvitud? Vali õige märk!