<= esilehele   matemaatilised testid  printimiseks

  koostas: Tiia Salm  

 
  Osa neist veebipõhistest harjutustest saab teha ka paberil. Siit leiate failid printimiseks.
 
  NB! Kui vajutate enne printimist ristsõna pealkirjale, näete ka vastuseid!
  Wordi failid on
    samuti koos võtmega (vastustega).

    JQuiz    - valikvastustega harjutused doc failina              

    JCloze  - lünkharjutused doc failina

    JCross  - ristsõnad htm failina

    JMatch - vastavusharjutused doc failina

    JMix      - järjekorra moodustamise harjutused

 

         teema / pealkiri 

JQuiz

JCloze

JCross

JMatch

JMix

Ajaühikud ja kalender    
Ajaühikud - aasta (kuud)        
Ajaühikud - nädal          
Ajaühikute teisendamine    

Mõõtühikud (lühendid)

   
Pikkusühikute teisendamine (mm, cm, dm, m, km)      
Massiühikute teisendamine (g, kg, ts, t)      
Rahaühikud (ülesanded)        
Geomeetrilised kujundid  

Mõisted matemaatikas

 

 

 

Kas tunned kella (täis - ja pooltund)

 

 

 

Naturaalarvud      

Rooma numbrid I - X

 

 

 

Rooma numbrid X - XX

 

 

 

Rooma numbrid X - C

 

 

 

Eesti kroon

 

 

Harilikud murrud

 

 

Harilikud murrud (ülesanded)        
Harilikud murrud (ülesanded)        
Korratabel (jagamine)    

Korratabel (korrutamine)