86501 Pärnumaa

Tahkuranna vald

 Võiste alevik

 Sadama 12

telefon +372 44 60 129 või

53 285 104

tahkurannakool(at)gmail.com

E-R 7.00-18.00

TAHKURANNA LASTEAED

AJALUGU ja TÄNAPÄEV

 

Tahkurannas on haridust antud erineval moel 1830. aastast, seega üle 180 aasta. Lasteaiahoone ehitatud Võistesse 1981. aasta sügiseks tolleaegse kalurikolhoosi "Pärnu Kaluri" poolt. Majas on töötanud kolm rühma, laste arv on olnud ligi 70 ja lastega tegelenud juba siis eriharidusega personal. Peale kalurikolhoosi lagunemist puudusid omavalitsusel vastavad vahendid ja võimalused maja korrashoiuks. Riik toetas lapse kauaaegsemat sirgumist kodus, lasteaiarühmad pikapeale lastevaesemad, personal suures osas koondati. Lõppeks jäi järele üks rühm - nn päevahoiderühm.

 

1992a. toimus asutuse reorganiseerimine Tahkuranna Lasteaed – Algkooliks ja alates 1998. a. septembrist töötab majas taas kaks rühma (liitrühma), tingimused 33-34-le (I-s 15, II-s 18-19) lapsele. Ajapikku leiutatud lasteaialogo ja lasteaiarühmad leidnud nimed vastavalt 4-7 aastased - „Rannakarbid“, 2-5 aastased -  ”Päikesekiired“. Vaikimisi on kokkulepitud, et rühma õpetajate naiskond vahetub iga 3a järel, täpsemalt sellest Lapsevanemale  rubriigis.

 

Rühmade käsutuses on pinda 96 m2. Igal rühmal on oma terrass/rõdu ja kasutada piiritletud ühine õueala. Lasteaia hoonekarp vajab juba kohendamist. Suurem osa lasteaiast sai mingil ajal värvikuuri, millest rühmaruumid renoveeritakse lähitulevikus, lisaks luuakse tingimused 20-le lapsele rühmades. Köök seevastu renoveeritud 2009 aastal. 2016 aastal paigaldatud maaküte. Lasteaiaga ühes majas asuvad raamatukogu, arstipunkt ja sotsiaalhoolekanne. Kool asub eraldi majas, Via Baltica ääres. Koolil on hetkel oma koduleht, aga peagi on meil sel aadressil ühine koduleht.

 

2016/2017 õa-l on hetkel (aktiivselt) lasteaianimekirjas 33 (34.-st) last.

 

Lasteaeda on juhtinud:

Hilde Aleksandrova (1 aasta), Krista Saarse alates 1982. aastast, Kerli Õismets 2017 aastast.

Kutsume TLAAK la.lapsevanemaid liituma/registreerima kasutajaks: