Tööviiside ja meetodite valikul arvestame koduloolisust:

-terviklikkus - kogu õppekasvatustöö annab lapsele tervikliku pildi ümbritsevast elust;

-lapsepärasus - aluseks on lapsele arusaadaval viisil huvi äratamine ümbritseva vastu;

-elulähedus – õppekasvatustöö on korraldatud lapsele tuttava ja arusaadava põhjal;

-iseseisvus ja aktiivsus – uusi teadmisi ja oskusi hangitakse palju uurides, katsetades, mitmete meelte abil tajudes ning kinnistatakse praktilises tegevuses. Lapsel on õppetöös aktiivne roll;

-mina keskkonnas – väljendub kesksena teemade valikul;

-individuaalsus - arvestades iga lapse individuaalsust on õppekasvatustöö korraldatud vastavalt lapse võimetele ja arengutasemele. Õppekasvatustöö toimub võimalusel individuaalselt või väikestes gruppides.

TÖÖVIISID

· Muusika-  ja liikumistegevused toimuvad kindlatel päevadel. Õhtuti võimalus tegeleda individuaalselt ja valiktegevustega: näitlemine, loovmäng, käeline tegevus, ...

 

Õppekasvatustöö temaatika jälgib aasta-aegade vaheldumist, rahvuslikke tähtpäevi ja päevakorda tekkinud olulisi ning lastele huvipakkuvaid teemasid.

 

· Poiste meisterdus/puutööring tegutses Rannakarbi rühmas ‘13-’17 õa.-st alates oktoobrist, juhendajaks Kalev Kuusik. Samal ajal tüdrukud vanasti :) kas kokkasid või tegelesid kunstiga.

· Päikesekiirte rühmas ‘14-’15 õ.a.-l viidi läbi avastusõppe programm “Avasta värvused” 4-5 a.-le lastele. Rannakarbi rühmas tehti alates ‘10/’11 õ.a.-st-’13/’14 õ.a.-ni ka avastusõpet (mõõdud, 6-7a ja meeled, 5-6a). Meeli ‘11-’17 õ.a-l ei ole läbi viidud.

· Kiusamisest vaba metoodika rakendamisega tegeleti 13/14 õa.-l Rannakarbi rühmas 4-7aastaste lastega, koostöös  lastevanemate ja pedagoogilise ning -abi personaliga mõlemast lasteaiarühmast toetamas tehniline personal+juhtkond.  Lasteaias tervikuna rakendatakse osaliselt al. 2015 a.-st väärtustepõhist metoodikat.

· Logopeed TEISIPÄEV’iti 2016a.-l enne une/puhke aega.

· Rahvatantsuring, tantsupedagoog Kardo Ojassalu juhtimisel, tegutses viimati teisipäeviti kell 11:00-11:45, maini ’13 k.a. 4-7a.-e lastega. Meid on tantsitanud ‘11-’12 õ.a.-l ka Ulla Helin, ka Egle Vutt Lottemaal kavas olnud tantsudega 2015 a.-l. Egle juhendas la.tüdrukuid al.’15a. oktoobrist, neljapäeviti 15:30-16:00 - 5.maini 2016a. k.a., ~4 kuu, st. 1 kord 1, tasudes kuu möödudes rühmaõpetaja kätte vastavalt kohal käidud päevadele. Liina Ojatamm võimles vanema rühma lastega 18.01.16-st esmaspäeviti kell 9:00-9:30, eesmärgiks oli osaleda 28.mail, PÄRNUMAA 2. VÕIMLEMISPEOL, 2016 „MEREMUINASJUTT“, kell 16.00 Pärnu Vallikäärus. 2016a.-l toimusid 4-7a rühmas rühiennetus - venitustreeningud lastele Lagle Suursild’i juhendamisel.

· Liina tantsitas 2016/17a-l al.3-7a lapsi reedeti al 16:00, 30min.

Õppekasvatustöö eesmärkide ellu rakendamiseks kasutatakse erinevaid tööviise:

· vaatlust, · vestlust, jutustamist, · õppemängu, ·õppekäiku, · katseid, uurimisi, · iseseisvat tööd, ·rühmatööd, · lavastusmänge.