IGAL LAPSEL

ON ÕIGUS

OLLA ÕNNELIK

 

 

LASTEAIA VÄÄRTUSED

 

· lasteaed – kultuurikandja

· tugev alusharidus – ettevalmistus kooliks ja eluks

· igaüks on isiksus

· ühine rõõmus pere

· tervise edendamine

 

 

LASTEAIA TUGEVAD KÜLJED

 

· suur õueala

· avarad ruumid

· tervislik toit

· mitmekülgsed mänguvõimalused

· meri ja mets lähedal

· raamatukogu lähedus

· lähtume rahvakalendrist

 

SOOVIME

 

suunata ja soodustada väikese inimese arengut, kes:

· oleks otsustusvõimeline ja teotahteline

· austaks teisi enda kõrval

· oleks vastutustundlik

· hoiaks loodust

· austaks esivanemaid ja tunneks meie rahvakultuuri

· sooviks õppida ja areneda

 

TAHAME

 

· usalduslikke inimsuhteid lastega, lastevanematega, kolleegidega

· kõigi arengut ning individuaalseid vajadusi toetavat keskkonda

ÕNNEVALEM