ENNE LASTEAEDA TULEKUT VÕIKS KODUS TEHA JÄRGMIST: vt. siit (uuendatud 11.09.16).

UUS! Kehtiv TLAK arengukava leitav siit (lisatud 21.03.17)

Siin Tahkuranna Vallavalitsuse 31.08.2016.a määrus nr 1-Tahkuranna valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord.

 

VÄLJAVÕTTEID LASTEAIA hetkel kehtivast KODUKORRAST:

Lapse ülalpidamiskulud

· igakuine lapsevanema poolt kaetav osa (õppekulu) on 2017a. jaanuarist a’23.50. Sellekohane direktori käskkiri leitav siit.

· harjutamise-kohanemise aeg (soovitavalt 1 kuu) on vaikimisi osalustasuvaba

· õppekulule lisandub toidu maksumus kuni a’<2.50€  päevas (hoolekogu määratud)

· lapse ülalpidamiskulud tasub lapsevanem iga kuu maksetähtajaks valla sotsiaalnõunikule või vallavalitsuse arvele

Kulude mahaarvestamine/planeerimine

· lasteaia kollektiivpuhkuse ajal, juulikuu eest, lapsevanema poolt kaetavat osa (õppekulu) ei arvestata

· uueks algavaks nädalaks lapsele toidu planeerimine (toidule võtmine ja toidult maha arvestamine) toimub igal neljapäeval kella 11.00-ni. Kui lapsevanem muutustest lasteaeda ei teavita, siis jäävad endised toidukorrad/toidukordade puudumine kuni teatamiseni

Lapse:

· toidult maha kui ka toidule võtmine toimub alates järgmisest päevast, kui sellest lasteaeda teatada tööpäevadel, üheselt arusaadavalt, kella 11.00-ni (elasteaias tööpäeviti 10:30-ni), et saaks teha õigeaegsed muudatused toidugraafikus. Palume vaikimisi seda võimalust mitte kuritarvitada, pigem kasutada nt lapse haigestumise korral, muud muudatused teha nt planeerimise käigus. Lihtteatamise puudumise kohta (kui ei väljendata konkreetselt maha võtmise soovi) võtame teadmiseks, sellele ei järgne meiepoolset automaatselt toidulehele tehtavat muudatust, samas teada olevad puuduja lapse toidukorrad saame pakkuda nt ootamatult naasvale lapsele

· nähtavatele haigustunnustele (köha, nohu, lööbed jms) on, meie lasteaias, õpetajal õigus juhtida lapsevanema tähelepanu ja soovitada ravida last kollektiivist eemal, et vältida ülejäänud rühmalaste ja töötajate haigestumist

· esmakordsel lasteaiarühma tulemisel täidab lapsevanem lasteaias tõendiblanketi lapse tervise kohta

Kui laps:

· lasteaias haigestub, siis teatame vanemale kohe, et vanem saaks kiiresti korraldada lapse koju või arstile viimise

· on olnud kontaktis nakkushaigega, konsulteerida arstiga ja vajadusel jätta laps koju ning informeerida rühma (lasteaeda)

Lapsi ootame lasteaeda kella 7.00-st alates, kindlasti

· mõni minut enne 8.30-t, kui soovitakse hommikusööki või

· mõni minut enne 9.00-t, kui ei soovita hommikusööki

Turvalisuse kaalutlusel alates 9.00-st suletakse lasteaiarühmade välisuksed ja keelatud on “lutsukommide” kaasa võtmine lasteaeda

Rühmaõpetaja(te)le võõras isik võib lapsele järele tulla tingimusel kui lapsevanem on sellest eelnevalt õpetajat teavitanud

 

Avaldusevorm lapse lasteaianimekirja panekuks siin.

Õpilaste ning vanemate õigused ja kohustused on ära määratud siin.

vallavolikogu dokumendis. TLAK/kooli osa/KODUKORD siin.

LAPSEVANEMALE

Vanematele teadmiseks - vaikimisi on lasteaias kokkulepitud, et rühma õpetajate naiskond vahetub iga 3a järel, st hetkel I rühma naiskond tegutseb oma rühmas 2014-2017-ni ja siis alustab tööd II rühma lastega 2017-2020-ni ja II rühmas vastupidi, et pakkuda lastele ja töötajatele vaheldust, arenguruumi (nt nii võimalus õpetajal tegelda ühe vanusegrupiga algusest lõpuni) ning keskkonna uudsust.